מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » סיומים

סיום הש"ס - לבניינה של תורה חלק ש"נ מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר