מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » ראשונים

פשוט שו"ת - מוצש"ק פרשת בא מפי הרב טוביה ליפשיץ - הרמב"ן

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ