מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » ראשונים

פשוט שו"ת - מוצש"ק פרשת ויגש מפי הרב טוביה ליפשיץ - רבינו גרשום מאור הגולה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ