מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » טשולנט ירושלמי

"צמאה לך נפשי" - טעימות מצ'ולנט ירושלמי - ליל שבת וארא (כ"ו טבת)

ע"י: כללי