מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » טשולנט ירושלמי

טשולנט ירושלמי - ליל שבת פרשת ויחי

ע"י: כללי