מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » תהילים

שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -מו"ר הרב ח"י הדרי - ט' תשרי (שיעור אחרון לסדרת זמן אלול)

ע"י: הרב ישעיהו הדרי