מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » הספדים

שיעור בשפת אמת - הרב ראובן רז | יום לימוד בשלושים לפטירת הרב הדרי

ע"י: הרב ראובן רז (זכריה)