מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה לליל יום ירושלים הרב שמואל אליהו שליט"א וערבית חגיגית

ע"י: הרב שמואל אליהו