מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

ערבית של יום ירושלים בהשתתפות ישיבות

ע"י: כללי