מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

לראות את המהלכים שהקב"ה עושה - הרב יעקב שפירא שליט"א |יום של תורה ושמחה

ע"י: הרב יעקב שפירא