מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

הכרת הטוב - מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א |יום של תורה ושמחה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר