מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

התוועדות לכבודה של ירושלים - הרב יעקובוביץ' עם הרב וידר והרב אליהו | יום של תורה ושמחה

ע"י: כללי