מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

השופר של הרב גורן - הרב שלמה לוי שליט"א | יום של שמחה ותורה

ע"י: הרב שלמה לוי