מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

האשה כופה את בעלה לעלות לירושלים - הרב דוד פנדל שליט"א | יום של שמחה ותורה

ע"י: הרב דוד פנדל