מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

יעודה של מדינת ישראל - מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א | יום של שמחה ותורה

ע"י: הרב חיים דרוקמן