מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שידור ישיר מהכותל המערבי - תפילת ישיבות ההסדר

ע"י: כללי