מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה לפני ערבית יום ירושלים - הרב שמואל אליהו שליט"א

ע"י: כללי