מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" | שיחה לפרשת חקת תשפ"א | מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל