מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

טובה הארץ מאוד מאוד | שיחה לפרשת שלח תשפ"א | מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל