מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
מועדים וזמנים » פסח שני

פסח שני - מחמורים לבני אדם - שיחה לפרשת אמור מפי מו"ר הרב אביגדור נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל