מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

התורה היא עיקר הקדושה - שיחה לפרשת תרומה- מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל