מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

רגישות לזולת - שיחה לפרשת משפטים- מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל