מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

לנצל כל רגע בעבודת ה' - שיחה לפרשת בשלח והשובבי"ם- מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל