מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

לבערך אין ערך - שיחה לפרשת בא- מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל