מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

לחיות על קידוש השם - שיחה לפרשת וארא- מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל