מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

"ותקע כף ירך יעקב", בימים ההם בזמן הזה - שיחה לפרשת וישלח מפי מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל