מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

אמת ליעקב, חסד לאברהם - שיעור לפרשת תולדות מפי מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל