מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

צפייה לישועה ומלכות שמים - שיחה לפרשת פנחס מפי מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל