מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

הייחוס הוא לא העיקר - שיחה לפרשת קרח (עם כתוביות) מפי מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל