מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיעור לפרשת בהר - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל