מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
מועדים וזמנים » ספירת העומר

מהותה של ספירת העומר - שיחה לפרשת אמור מפי מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל