מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » וארא

במי לתלות - מו"ר הרב נבנצל שליט"א | שיחה לפרשת וארא התשע"ט

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל