מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

"פחז כמים" - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | שיחה לפרשת ויחי התשע"ט

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל