מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מעלת השפה העברית - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | שיחה לפרשת ויצא התשע"ט

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל