מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

אברהם לוט וסדום | שיחה לפרשת וירא התשע"ט - מור הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל