מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
מועדים וזמנים » ראש השנה

בשנה החדשה - להיות אדם חדש | שיחה לפרשת נצבים התשע"ח - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל