מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחה לפרשת כי תבוא התשע"ח - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | "בשמחה ובטוב לבב"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל