מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

"יום הזכרון" - וברכת זכרונות | שיחה לפרשת כי תצא התשע"ח - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל