מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

המלכת ה' בראש השנה | שיחה לפרשת שופטים התשע"ח - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל