מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחה לפרשת דברים התשע"ח - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | ניקוי א"י מהעמים הטמאים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל