מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחה לפרשת מטות מסעי התשע"ח - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | על מה לעשות תשובה בימים אלו

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל