מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחה לפרשת קרח התשע"ח - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל