מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שיחה לפרשת שלח לך התשע"ח - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א |טעות המרגלים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל