מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה לפרשת בחקתי - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א |ערך החיים ולימוד תורה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל