מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה לפרשת אמור- מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א |ספירת העומר "גוי אחד בארץ"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל