מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא
מועדים וזמנים » פרשת החודש

שיחה לפרשת ויקרא החדש - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א זמן חרותנו - חרות רוחנית

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל