מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

חטא העגל וחטא הצֶלם - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | שיחה לפרשת כי תשא

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל