מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
מועדים וזמנים » פרשת זכור

משלוח מנות תיקון ל"עם מפוזר ומפורד" - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | שיחה לפרשת תצוה זכור

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל