מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

מהו העושה עצמו אלוה - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | שיחה לפרשת תרומה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל