מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

כללי זהירות בשידוכין - - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | שיחה לפרשת וארא התשע"ח

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל